TŁOCZNIA

KONSTRUKCJA

Bioklimatyczny

Zakład produkcyjny zaprojektował jego właściciel, a zarazem profesjonalny architekt, Manuel Heredia Halcón. Jest to budynek o charakterze bioklimatycznym, którego celem jest zachowanie równowagi energetycznej oraz gwarancja stabilności oleju znajdującego się w piwnicach. Konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, aby jak najlepiej wtopić się w otoczenie. W tym celu budynek został częściowo zakopany, zaś jego elewacja została zabezpieczona przed letnim słońcem za pomocą pergoli, ekranów roślinnych oraz modułów fotowoltaicznych. Podwójny system ścianek termicznych wyposażony w ekrany z automatyczną wentylacją utrzymuje stabilną temperaturę wewnątrz pomieszczenia na poziomie 23ºC w lecie bez zużycia energii. Kocioł, który zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę, jako paliwo wykorzystuje pestki oliwek. W ujęciu całościowym, energia wytworzona przez moduły fotowoltaiczne oraz pozostałości oliwek odpowiadają zapotrzebowaniu energetycznemu jakie zużywane jest przez młyn i nieruchomość w ciągu roku. Proces ten pozwala na osiągnięcie równowagi energetycznej. Całe wnętrze wyłożone jest panelami termicznymi ze stali nierdzewnej oraz przeszklonymi przegrodami, by uzyskać pożądany efekt termiczny i zagwarantować higienę i czystość.

TAM, GDZIE POJAWIA SIĘ MAGIA

NASZA OLIWA

Proces produkcji oliwy z oliwek

PATIO RECEPCYJNE, MYCIE I KLASYFIKACJA

 Każdy element zbiornika odbiorczego, który wchodzi w kontakt z oliwkami jest wykonany ze stali nierdzewnej lub gumy spożywczej, produkowanej przez AGROISA. Zbiornik ten jest ładowany od przodu, co uniemożliwia ciągnikom rolniczym i przyczepom najechanie na niego.


W momencie przybycia, oliwki są natychmiast czyszczone poprzez oddzielenie od nich liści i gałęzi za pomocą wentylatora. Oliwki, które poddawane są myciu to tylko te, które zostały ubrudzone błotem podczas zbiorów w dni deszczowe.


Oliwki przechodzą na wagę, której system komputerowy kontroluje każdy szczegół związany z ich klasyfikacją w zależności od ich przyszłego wykorzystania: sektor, z którego pochodzą, sposób, w jaki zostały zebrane oraz okoliczności ich zebrania: zerwanie z drzewa czy też zebranie z ziemi.


Następnie oliwki trafiają do jednego z czterech zasobników ze stali nierdzewnej ze względu na ich odmianę, pochodzenie oraz dojrzałość; zaraz po tym są miażdżone.

Ekologiczna Oliwa z Oliwek Extra Virgin

OD ROZDRABNIANIA DO DEKANTACJI I FILTRACJI

PRZEMIAŁ - MIESZANIE - WIROWANIE


Elementy tłoczni PIERALISI, które mają kontakt z produktem są wykonane ze stali nierdzewnej, a wydajność jej mielenia wynosi 100 000 kg oliwek na dzień, co umożliwia nam rozdrobnić około 30 000 kg naszej produkcji w ciągu dnia roboczego.


Oliwki są rozdrabniane w młynie prętowym i transportowane przez pompę tłokową, której przewód wykonany jest ze stali nierdzewnej, do mieszalnika. Komputerowy system steruje procesem czyszczenia, kruszenia i ekstrakcji. Tłocznia posiada dwie linie ekstrakcyjne pracujące równolegle.


Olej z pierwszej linii jest ekstrahowany na zimno, w temperaturze pokojowej, w hermetycznym systemie w celu zachowania wszystkich jego aromatów i smaków oraz naturalnych przeciwutleniaczy i konserwantów. Mieszadło jest poziome, hermetyczne. Pastę z oliwek miesza się przez 60-90 minut, w zależności od jej właściwości, i w temperaturze 23°C. Z mieszarki pasta trafia do silnika wirówki, gdzie olej jest ekstrahowany. Olej ten poddawany jest procesowi dekantacji i filtracji zanim trafi do piwnicy.


Pozostała pasta olejowa pierwszej linii ekstrakcyjnej jest pompowana do drugiej linii ekstrakcyjnej, gdzie odpowiedni silnik mieszający podnosi jej temperaturę do 38ºC, tak aby pozostały olej mógł oddzielić się od pasty. Pasta pozostaje tutaj średnio od 90 do 120 minut. Po przejściu do drugiej wirówki, olej o gorszych właściwościach trafia do odrębnej kadzi dekantacyjnych innym obiegiem. 


DEKANTACJA - FILTRACJA


Odwirowany olej, przechodząc przez rury ze stali nierdzewnej, trafia do jednej z sześciu kadzi dekantacyjnych i pozostaje w nich przez 24 godziny, aby woda roślinna mogła opaść na dno. Następnego dnia woda jest odprowadzana, a olej trafia do systemu filtrującego. Stosowane kadzie dekantacyjne są codziennie czyszczone w systemie automatycznym.


Zanim oliwa trafi do magazynu, system filtracji firmy CASPEL składający się z serii oczek ze stali nierdzewnej, zatrzymuje małe cząstki stałe, mogące pozostać z pasty oliwnej.

MAGAZYN I ROZLEWNIA

MAGAZYN


Skład, produkowany przez MANZANO, wyposażony jest w czternaście nierdzewnych zbiorników stożkowo-dolnych o pojemności 28 000 kg każdy oraz przygotowany do uszczelnienia gazem obojętnym w celu konserwacji oliwy z oliwek. Stożkowate dna pozwalają na okresowe odprowadzanie wody roślinnej lub cząstek, które mogą pozostać w zbiornikach. Wszystkie rurociągi są wykonane ze stali nierdzewnej i pozwalają na układanie oleju pomiędzy zbiornikami lub przesyłanie go do rozlewni. W piwnicy znajduje się również pomieszczenie do degustacji oleju, w którym próbki są regularnie kontrolowane. Konstrukcja termiczna piwnicy utrzymuje stałą temperaturę, która waha się od 19ºC do 23ºC przez cały rok.

  

ROZLEWNIA


Automatyczna rozlewnia Olmos, wyposażona w zakrętkę i maszynę do etykietowania, produkuje 800 - 500cc - butelek na godzinę i umożliwia nam butelkowanie oliwy z oliwek w celu codziennego zamawiania. Dwa zbiorniki zasilające zasilają linię produkcyjną i możliwe jest również wcześniejsze filtrowanie oleju przez filtry piaskowe.


Butelka została również zaprojektowana przez właściciela, Manuela Heredię Halcón, jest czarna, aby chronić olej przed światłem, zawiera 500 cm3 oleju, nakrętka jest zabezpieczona, kapiąca i nienadająca się do ponownego napełnienia.

CERTYFIKACJA I IDENTYFIKACJA PRODUKTU

CERTYFIKACJA

Pracownicy C.A.A.E. (Andaluzyjskiej Rady Rolnictwa Ekologicznego), do sfinalizowania procesu kontroli i certyfikacji, pobierają próbki oliwek z drzew podczas okresowych kontroli i analizują je pod kątem ewentualnych pozostałości chemicznych. Po rozdrobnieniu oliwek w młynie, do analizy pobierane są również próbki oliwy.

Rada Kontroli z D.O. BAENA przedkłada każdy zbiornik, który wymaga certyfikacji, do analizy jego właściwości. Produkt przedstawiany jest przed Oficjalnym Panelem Degustatorów (Panel de Catadores Oficiales), który klasyfikuje go jako olej Extra Virgin D.O. Baena. Oliwa z oliwek nie może być butelkowana pieczęcią D.O. Baena bez przejścia przez cały proces kontroli i certyfikacji.

Cortijo de Suerte Alta wysyła próbki każdego zbiornika do analizy w celu określenia jego właściwości i w poszukiwaniu ewentualnych pozostałości do oficjalnie zatwierdzonych laboratoriów. Olej jest również testowany w trakcie sezonu, aby sprawdzić jego ewolucję.


MONITOROWANIE PRODUKCJI

Produkcja rozpoczyna się w gajach oliwnych, następnie prowadzi do piwnic i rozlewni. Każdy zbiornik posiada banderolę z wszystkimi danymi: działką, odmianą oliwek, datą wprowadzenia, numerem linii ekstrakcyjnej oraz parametrami rozdrabniania.

W ten sposób każda partia butelkowanego oleju może być przypisana do konkretnej działki, z której pochodzi, oraz do wszystkiego, co wiąże się z procesem mielenia. Ponadto oficjalna pieczęć D.O. Baena daje gwarancję kontroli. Poświadcza ona również właściwości i pochodzenie oleju.

Cortijo Suerte Alta - Ekologiczna Oliwa z Oliwek Extra Virgin
Cortijo Suerte Alta - Ekologiczna Oliwa z Oliwek Extra Virgin

CERTYFIKACJE EKOLOGICZNE

CEE (CAAE) - NOP (USDA ORGANIC) - JAS (CONTROL UNION)

EKOLOGIA

Olej produkowany na terenie posiadłości oraz sama olejarnia posiadają, wraz z certyfikatem C.A.A.E., międzynarodowy certyfikat rolnictwa ekologicznego NOP (USA) łącznie z odpowiednimi kontrolami.

Suerte Alta w każdym aspekcie (na każdej płaszczyźnie) odznacza się szerszym kryterium ekologicznym. Młyn został celowo zaprojektowany tak, aby zredukować do minimum straty mocy, osiągając równowagę pomiędzy zużyciem energii i jej wytwarzaniem poprzez pasywne systemy grzewcze, ekrany roślinne, moduły fotowoltaiczne oraz wykorzystanie do produkcji oliwy jako paliwa.


Certyfikacja ekologiczna Andalucía CAAE Rolnictwo ekologiczne Certyfikacja ekologiczna Jas Control Unión Certyfikacja ekologiczna NOP (IMO)

Eksport

Suerte Alta na świecie

Eksport - Ekologiczna Oliwa z Oliwek Extra Virgin
Eksport - Ekologiczna Oliwa z Oliwek Extra Virgin