Najlepsza oliwa z oliwek

Najlepsza oliwa z oliwek

06-09-2019

Najlepsza oliwa z oliwek
5 (50 votos)
¡Valórala!

Czasami jesteśmy pytani o najlepszą oliwę z oliwek na świecie i zawsze odpowiadamy w ten sam sposób. Czy istnieje najlepsza książka, najlepszy film, najlepsza piosenka, najlepszy budynek, najlepsza rzeźba lub najlepszy obraz? To, co jest naprawdę ważne, to fakt, że świat Olive Oil Virgin Extra jest kulturą, a jego bogactwo i różnorodność mają zdolność do zaskakiwania i zachwycania. Ważne jest, aby czytać, słuchać muzyki, oglądać filmy, obrazy, rzeźby czy architekturę i w ten sposób odkrywać to, co tak naprawdę lubimy, żyć oraz cieszyć się tym. I nieważne jest, jak bardzo lubimy muzykę, na przykład, Leonarda Cohena, danego pisarza czy powieść, ponieważ nie tylko twórczości Cohena słuchamy, a ulubionej książki nie czytamy raz za razem. Nigdy też nie wybieramy się do kina, aby zobaczyć ten sam film. Podobnie, gdy idziemy do restauracji, prosimy o wina, których nie znamy, próbujemy je i porównujemy z naszym ulubionym. I tak dochodzimy do momentu, w którym odkrywamy różne książki, filmy, muzykę, obrazy czy wina i odróżniamy te, które są dla nas dobre i interesujące od czegoś fałszywego, a przede wszystkim, rozczarowującego. W rzeczach, które lubimy, zazwyczaj znajdujemy autentyczność, zróżnicowanie, wysiłek oraz dbałość o szczegóły, oryginalność i inne wartości, które czynią je wyjątkowymi.

To samo dotyczy dobrej oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstra. Ważne jest, aby odkryć i przeniknąć do świata jej produkcji: poznać i zrozumieć jej zapach i smak, jej zdrowe właściwości, procesy jej produkcji, jej odmiany oraz regiony, z których pochodzi i ich producentów. Podsumowując, odkryć wszystko to, co czyni ją wyjątkową. 

My, producenci oliwy z oliwek virgin extra, uważamy, że inni producenci z tą samą pasją do doskonałości są współpracownikami, a nie konkurentami. Najważniejsza jest bowiem współpraca w zakresie rozpowszechniania wiedzy oraz kultury o OOVE. Naszą konkurencję stanowią natomiast oleje z nasion, rafinowane oleje z oliwek i marki własne, gdzie zróżnicowanie i doskonałość przy produkcji oliwy z oliwek schodzą na drugi plan.

Jak zatem konsument może sam podjąć dobrą decyzję przy wyborze najlepszej oliwy z oliwek?

1. Pierwszą rzeczą byłoby wybranie sklepów, w których istniałby realny wybór różnorodnych oliw z oliwek, charakteryzujących się wielorakimi pochodzeniem, odmianą oraz formatem opakowań, a unikaniu tych z niewielkim asortymentem oraz w plastikowych pojemnikach, których związki szkodliwe mogą przedostać się do produktu.

2. Drugą rzeczą będzie szukanie obiektywnych odniesień w zakresie jakości i zróżnicowania. Skupimy się na trzech z nich: pieczęć SIQEV QvExtra, Chroniona Nazwa Pochodzenia oraz znak Rolnictwa Ekologicznego.

Międzynarodowe stowarzyszenie QVExtra i pieczęć SIQEV: jest to prywatne i nie nastawione na zysk stowarzyszenie producentów posiadających własną markę oliwy z oliwek wraz z gajem oliwnym oraz olejarnią, stworzone w celu promowania świadomości wśród producentów i konsumentów oliwy z oliwek virgin extra poprzez działania szkoleniowe i upowszechniające, oraz wyróżniające się pieczęcią jakości SIQEV jako środek do rozpoznawania najlepszych oliw z oliwek, których standardy jakości i kontroli znacznie przewyższają standardy ustanowione przez oficjalne przepisy.

Tylko oleje spełniające wspomniane normy są autoryzowane przez QvExtra do używania znaku SIQEV na swoich pojemnikach. Butelki oznaczone tą pieczęcią w ostatniej fazie produkcji (w punkcie sprzedaży) poddawane są kontroli, polegającej na pobraniu próbek przez zewnętrzną firmę konsultingową i ich analizie w urzędowych laboratoriach w celu sprawdzenia parametrów jakościowych, zarówno fizykochemicznych, jak i sensorycznych, przez cały okres przydatności produktu do spożycia. Zadaniem opisanej procedury jest gwarancja zaufania i doskonałości jaką oferuje pieczęć SIQEV.

CORTIJO DE SUERTE ALTA należy do QvExtra od momentu jej założenia w 2013 roku, a jej dwie marki, Cortijo de Suerte Alta i Marqués de Prado, we wszystkich swoich formatach, są corocznie sygnowane znakiem SIQEV.

Chroniona nazwa pochodzenia (ChNP): Jest gwarancją autentyczności, pochodzenia i jakości oliwy z oliwek. Brane są pod uwagę takie cechy jak odmiana oliwek, klimat oraz gleba, z której oliwki pochodzą, a które są ważne przy uzyskiwaniu charakterystycznych i rozpoznawalnych cech organoleptycznych. Jej zasady i przepisy dotyczące funkcjonowania, członkostwa i kontroli są chronione pieczęcią Unii Europejskiej.

Nazwa pochodzenia Baena, do której należy Cortijo Suerte Alta, znajduje się w geograficznym centrum Andaluzji i charakteryzuje się glebami wapiennymi i falistymi, niskimi opadami i dużą różnorodnością drzew oliwkowych, z których produkuje się oliwę o złożonym i intensywnym aromacie oraz umiarkowanej goryczy i pikanterii ze względu na dużą zawartość polifenoli. Dominującymi odmianami są Picudo, Hojiblanca, Picual i Pajarero, o łącznej powierzchni 60.000 hektarów.

Oliwa certyfikowana i rozlewana jest pod znakiem Baena ChNP. Po degustacji i zatwierdzeniu przez oficjalny panel degustatorów ChNP Baena w ramach anonimowej próby smakowej “w ciemno” (w sesjach składających się z co najmniej ośmiu degustacyjnych próbek pobranych bezpośrednio z piwnic olejarni przez personel) oraz po przejściu analizy fizykochemicznej w akredytowanym zewnętrznym laboratorium, oliwa zostaje odpowiednio oznakowana pod kontrolą i nadzorem organu certyfikującego ChNP Baena.

Wszystkie gaje oliwne gospodarstwa Suerte Alta należą do Baena NP, podobnie jak jego dwie odmiany: Kupaż Naturalny oraz Picual. W ciągu 13 lat swojego istnienia, Cortijo Suerte Alta zdobyło 11 złotych i 2 srebrne medale. W tym artykule (link), wyjaśniamy bardziej szczegółowo czym jest NP Baena.

Rolnictwo ekologiczne: Jest to gwarancja zrównoważonego rozwoju gajów oliwnych oraz oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstra wolnej od pozostałości chemicznych herbicydów i insektycydów. Prace oraz wszelkiego rodzaju zabiegi, jak na przykład nawożenie, są wykonywane wyłącznie przy użyciu produktów pochodzenia organicznego, zarejestrowanych i chronionych znakiem ekologicznym. Istnieją różne organy kontrolne i certyfikujące, które okresowo kontrolują gaj oliwny, oliwki i otrzymywaną oliwę, pobierają próbki na polu i w olejarni wraz z analizą wielopozostałościową, a także kontrolują dokumentację oraz identyfikowalność całego procesu.

Cortijo Suerte Alta posiada certyfikat CAAE: Andaluzyjskiego Komitetu Rolnictwa Ekologicznego, oraz certyfikaty dla Wspólnoty Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Japonii.

Konkursy Jakości: Na koniec porozmawiamy o konkursach jakości, krajowych i międzynarodowych. Hiszpania jest nie tylko największym producentem oliwy z oliwek na świecie pod względem ilości, ale również największym producentem wysokiej jakości oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia ekstra, o czym świadczą nagrody uzyskane przez hiszpańskie marki, które zawsze należą do najczęściej nagradzanych w konkursach.

Konkurs powinien spełniać trzy podstawowe wymogi, aby można zagwarantować jego niekwestionowaną wiarygodność oraz bezstronność, a także, aby można było rzeczywiście uznać jakość za jedną z najlepszych:

1. Pobieranie próbek w piwnicach olejarni przez niezależnych techników lub notariuszy. Istnieją konkursy, w których próbki są wysyłane przez uczestników konkursu bez żadnej gwarancji, że odpowiadają one rzeczywistym zapasom w piwnicach olejarni.

2. Określenie objętości oliwy z oliwek virgin extra odpowiadającej próbce jest również zagwarantowane przez niezależnych techników lub notariuszy, aby mieć pewność, że olejarnia posiada niezbędną ilość oleju zgłoszoną do konkursu w celu jej butelkowania.

3. Niezależny i międzynarodowy zespół degustatorów oraz degustacje “w ciemno”. Ten punkt ma zasadnicze znaczenie dla bezstronności wyników konkursu, jednak bez dwóch poprzednich punktów, nawet najbardziej kompetentne jury nigdy nie będzie miało gwarancji, że degustowana próbka naprawdę odpowiada temu, co znajduje się w piwnicy.

Cortijo Suerte Alta co roku bierze udział w krajowych i międzynarodowych konkursach, z których transmisja znajduje się na stronie internetowej oraz na naszych portalach społecznościowych.